Klasifikace francouzských vín

Francie v roce 1935 založila INAO – Institut National des Appelation d’Origine (Národní institut potvrzování původu), jehož úkolem je zavést a spravovat systém kontroly původu a kvality vín v celé zemi. V třicátých letech bylo hlavním úkolem Institutu navrhnout zeměpisná vymezení apelací a zajistit dodržování daných předpisů.

Francouzský zákon rozděluje francouzské víno do čtyř kategorií, dvě z nich můžeme shrnout do skupiny stolní víno, další dvě kategorii spadají pod víno vyraběné v určitém regionu (QWPSR – Quality Wine Produced in a Specific Region). Dále pro francouzské víno existuje páté specifické označení, které se používá pro nejkvalitnější víno z vybraných oblastí.

1.8.2009 zavedla Evropská unie nové označování vín. Podle těchto nových regulí by se postupně vinaři, kteří dnes využívají označení AOC, měli podrobit novému schvalovacímu procesu, aby získali označení AOP (Appellation d’Origin Protegée). Vinaři, kteří mají možnost užívat označení AOC, ale neprojdou úspěšně schvalovacím procesem pro AOP, ztratí právo vyrábět vína AOC. Pokud vinařství splní podmínky pro AOP, zůstane jim možnost mít zároveň označení AOC. Vína, která jsou dnes označována jako vin de pays, by měla projít podobným procesem a budou označována jako IGP (Indication Geographique Protegée). Pro kategorii stolních vín by se mělo zažít označení Vin de France, které bude zahrnovat vína bez geografického vymezení ((vins sans indication géographique). Velkou změnou je, že za určitých podmínek je možné i na Vin de France uvést odrůdy a ročník.

V nejbližších letech se budeme setkávat se starým i s novým označením. Samotné INAO uvádí, že AOC, Vin de Table, Vin de Pays jsou francouzské kategorie, zatímco IGP, Vin de France a AOP jsou kategorie na evropské úrovni.

Vin de Table (nově Vin de France)

Vin de Table jsou veškerá stolní vína bez označení odrůdy a původu. Na etiketách najdete pouze označení “Produce of France”.

Jsou určena pro každodenní spotřebu, téměř všechna se spotřebují ve Francii. Tato vína musí mít minimální obsah alkoholu 8,5% a musí být vyrobena z hroznů vypěstovaných ve Francii.

Do této kategorie patří cca 40% veškerého vína vyrobeného ve Francii.

Vin de Pays (nově IGP)

To jsou již kvalitativně lepší vína než Vin de Table, mají vyznačený původ a individuální charakter.

Zastupují určitou oblast a jsou spojena s charakteristikami jedné nebo více odrůd révy. Většina vín se spotřebuje ve Francii, ale dnes se i úspěšně vyvážejí do řady evropských zemí.

Platí pro ně už určitá omezení, ale předpisy nejsou tak přísné jako pro vína ve vyšších kategoriích, což umožňuje experimentujícím vinařům vyrábět vína podle svého vkusu bez omezení normami AOC.

Tvoří 14,5% z celkové roční produkce francouzských vín.

VDQS (Vin De’ limité de Qualité Supérieure) (tato kategorie by měla zaniknout)

Jde o přísně kontrolovaná vína s vyššími limity produkce než AOC. Kvalitou se velmi blíží vínům AOC.

Před zařazením do této kategorie musí být posouzena komisí odborníků, každé takové víno má ochrannou známku s kontrolním číslem, které se uvádí na etiketě vín, kterou jsou prodávána přímo ve Francii.

Řada vín je z této kategorie postupně přeřazována mezi vína AOC. Podíl na roční produkci se snižuje, v současnosti je okolo 1%.

AOC (Appellation d’ Origine Contrôlée) (nově AOP)

Toto označení nesou všechna nejkvalitnější francouzská vína. Tato vína jsou vyráběná uvnitř jedné zeměpisné oblasti, v které půda, klima, zastoupení odrůd a další prvky jako minimální obsah alkoholu, omezení výše sklizně, způsob řezu, hustota osázení apod. zaručují originalitu, autentičnost a kvalitu vína.

INAO přísně kontroluje původ, odrůdy, množství produkce, pěstitelské metody, techniky zpracování a kvalitu produktů.

Vína AOC tvoří asi jednu třetinu produkce francouzských vinařství.

Premier Cru, Grand Cru

Slovo „cru“ je odvozené od slovesa „croitre“ = dařit se. Jde o úřední ohodnocení nejlepších vinic v určitých oblastech Francie. Vin de cru je víno z určitých přesně definovaných vinic se zaručenou vysokou kvalitou. Samotný systém klasifikace Cru je složitý, neplatí pro všechny oblasti a může být v jednotlivých oblastech modifikovaný. Například v regionu Bordeaux existuje systém značení kvality, které se dělí na jednotlivé Crus Classés. Haut – Médoc, který je na levém břehu řeky Gironde klasifikuje 1-5 Cru + Cru Bourgeois (6. neklasifikované Cru). Pravý břeh s hlavními oblastmi St. Émilion a Pomerol mají vlastní apelační systémy. Obecně lze říct, že vína bývají rozdělena do 5 tříd: : l Cru Classé – Premiers Crus, 2 Cru Classé – Seconds Crus, 3 Cru Classé – Troisiemes Crus, 4 Cru Classé – Quatriemes Crus, 5 Cru Classé – Cinquiemes Crus.