Víno MARTY přináší nově na český trh nejen špičková zahraniční vína

 
Společnost Vino MARTY je mladou dovozní společností se sídlem v Praze, jejíž ústřední postavou je milovník vína Martin Chmelík.
 

„Víno miluji a piji ho již od své útlé dosplosti. Vždy jsem si pál nco víc. Pímo ovlivovat výbr vín, být u zdroje, poznat osobnvinae, jehož víno mám dennna stole. Na obchod s vínem tu poád nebyl as. Po padesátce jsem spoustu vcí ve svém profesním životpehodnotil. Zpomalil jsem. A najednou se as našel. Rozhodujícím spouštem pak byla moje návštva Nového Zélandu v roce 2016. Mj švagr Andrew, velký patriot, milovník a znalec novozélandských vín, mi pedstavil místní víno a vinae dokonale. Nezapomenutelné zážitky. Víno, jídlo, krajina, lidé... celou dobu jsem si kladl jednu a tutéž otázku – jak se o tuto krásu podlit s páteli?“

 

Netrvalo dlouho a nová dovozní spolenost Víno MARTY tak zaala na eský trh dovážet velmi zajímavá vína z rzných koutsvta. V jejich portfoliu najdete vína z Francie, Itálie, Nmecka, Rakouska, Španlska, Argentiny, Nového Zélandu, Chile a z eské republiky.

 

„Naše filozofie je jednoduchá. Chci rozdávat radost. Spolu se svou ženou se snažíme být tmi nejlepšími paráky našim zákazníkm pi našich cestách za vínem. Naším cílem není kvantita, ale kvalita. Kvalita produktu, zážitku a života,“ íká Martin Chmelík, kterému s výbrem vín do portfolia pomáhá široký okruh pátel, spolupracovník, sommeliera znalc. „Za všechny musím zmínit zejména Bernarda George z Francie, Paola Martinelliho z Itálie či mého švagra Andrewa z Nového Zélandu. Osobní kontakt s vinařem musí předcházet každému nákupu,“ říká Martin.

 

„Kvalita je u nás vždy na prvním míst. V dnešní dob, kdy víno pijatelné kvality koupíš na každém rohu za pár korun, musíš nabídnout nco navíc,“ dodává Martin. Portfolio Víno MARTY proto nabízí i takové klenoty, jako je prestižní šampaský dm Champagne Palmer, jehož jsou exkluzivními dovozci. „Velmi nás tší i nedávný úspch v testu ve WINE & Degustation, kdy se naše víno Rioja Crianza 2018 z vinaství Altanza umístilo na tetím místv konkurenci více než tyiceti vzork,“ uzavírá Martin Chmelík.